Een offerte klinkt zo officeel, dat weten wij ook, maar het is belangrijk voor bijde partijen.

 Mustang-rijden.nl Offertes informatieMustang-rijden.nl huur offerte informatie

Huur offerte

In de offertes die verstuurd worden door de eigenaren staat alle informatie over wat er is afgesproken en wat wel en niet kan met de Mustang. Dit gebeurd pas na een aanvraag en communicatie tussen eigenaar en huurder. Je zit dus nergens aan vast! 

Hoe ziet dit er dan uit?

Een offerte zal na overleg met de aanvrager vanuit de eigenaar verstuurd worden. Het is een begeleidend schrijven, een offerte en een reglement. Daarnaast kan er een document bij zitten met extra afspraken die zijn gemaakt.

 

De offerte is 14 dagen geldig, tenzij anders besproken. Dit is omder er per Mustang meerdere aanvragen worden gedaan. Een offerte is niet bindend, tot deze door beide partijen is ondertekend en of er een voorschot is betaald door de huurder.

 

Na ondertekenen kan de Mustang niet aan iemand anders verhuurd worden, mits beide partijen zich aan de afspraken houden. De eerste afspraak is dat de huurder 10% van het volledige bedrag als voorschot dient over te maken. De verhuur is definitief na betalen van 100% van het bedrag, uiterlijk 1 dag voor de verhuurdatum. Bij annuleren vanuit de huurder, dan wordt de 10% niet gecrediteerd!

 

Er worden verschillende borgstellingen aangehouden. Maak dit bespreekbaar met de eigenaar. Vaak krijg je direct de borg terug na verhuur en controle. Gezien het assortiment gaat het om borgstellingen van 500 tot 1.000 euro.

 

facebook deel mee op twitter deel mee op googleplusdeel mee op youtubedeel mee op instagram


 

© 2018 Mustang-rijden.nl. All Rights Reserved. Site en onderhoud door: Saarloos Advies